අරුමය ඕඩියෝ පරීක්‍ෂණය

2 comments:

ගයාන් තාරක said...

ටෙස්ටිං වන් 2 Three
ඇත්තටම මොකක්ද මේක. කෝ චැනල් එක

Arumaya said...

No Channel, No web Radio,
It Is Podcast.
චැනල් නැති අපේ පොඩ්කාස්ට් එක ලගදිම අපි දොරට වඩම්මනවා

Post a Comment