වෙසක් 2009

සම්මා සම්බුදු සරණයි

1 comments:

ගයාන් තාරක said...

ලෝ වැසි සැමට සුභම වෙසඟක් වේවා!!
මෙත් මල් පිබිදේවා!!

Post a Comment