ආදිවාසියාගේ දැනුම

ආදිවාසින්ගේ පාරම්පරික දැනුම ගැන පරීක්‍ෂණයක් කිරිමට ගිය මැකලම්ට, හිටි හැටියේම දක්නට ලැබුනේ බිම දිගාවී පාරට කන තියාගෙන සිටිනා ආදිවාසියෙකි.
ඔහු ලගට කිට්ටුවූ මැකලම් මෙසේ විමසීය.

(මැකලම්) - ඔහේ මොකද ඔය පාරට කන තියාගෙන බිම දිගාවෙලා ඉන්නේ

(ආදිවාසියා) - දැන් මෙතනින් රතුපාට නිසාන් කාර් එකක් පැයට කිලෝමීටර් 70 ක වේගයෙන් ගියා.
කාරෙක එලවන් ගියේ කාන්තාවක්. පිටිපස්සේ සිට් එකේ බල්ලෙකුත් ඉන්නවා.

(මැකලම්) - මොනවා හරි පුදුමයි
...!!! ඔහේ ඔය විස්තර කියන්නේ පාරට කන තියාගෙන ඉඳලද..??

(ආදිවාසියා) - නෑ ඕයි ඒ කාරෙක දැන් මාව හප්පගෙන ගියා
.......***
අරුමයක්මැයි.... ඒ වගත් මෙසේම෴ Arumaya web Group

0 comments:

Post a Comment