ගෙඩිය ගසා වැඩ වැරීම

අලුත් අවුරුදු කෝනම ගෙවදින්නේ, වැඩ වැරීමෙන් නොහොත්, පුන්‍ය කාලයෙන්. පන්සලේ ගෙඩිය ගැසීමෙන් ගංකරේ ඇත්තන්ට වැඩ වැරීමේ කාලය උදාවූ බව දන්වනවා
ගන්ඨාරේ බිහිවෙන්න කලින් අපේ පැරන්නෝ හොඳ හයිය හත්තිය තියෙන ලී කොටේක ඇතුළෙ ලොකු හිලක් විදලා සදා ගත්ත උපකරණය ගෙඩිය නමින් හැඳින්වූවා.
අවුරුද්දේ තුන්සියහැටපස් දවසෙම හේනේ කුඹුරේ වැඩ කරපු ගංකරේ අපේ ඇත්තෝ ගංතුලානේ හැමෝමත් එක්ක පන්සලට ගාල්වෙලා ආගමික වතාවත් වල යෙදෙනවා.

වැඩ වැරීමේ කාලය පුණය කාලය නමින් පසුව හැඳින්වුනේ මේ නිසාලූ ආයිබොවන්


අරුමයක්මැයි.... ඒ වගත් මෙසේම෴
Arumaya web Group

0 comments:

Post a Comment