ආදරය තේරුම් ගත් පින්තූර

ආදරය කියන්නේ ගොඩාක් උතුම් දෙයක්.
ජිවිතය විඳවන්නේ නැතිව විඳින්න නම් ආදරයක් හිතේ ඇතිවෙන්ටම වුවමනායි.
මිනිස්සු ආදරය තලලා පොඩි කරලා විනාශ කරලා දමද්දි,
තව සමහරු ආදරය ලෝකෙටම බෙදනවා.

අපි නොහිතන සමහර තැන්වල ආදරය ගොඩාක් ආදරෙන් තියෙනවා.හිත් පිත් නැති අයත් ආදරෙන් වෙලිලා ඉන්නවනම්,
ඇයි, අපි තවමත් මනුස්සකමින් ආදරය නොකරන්නේ......???

1 comments:

Kanishka said...

අනේ මන්ද.... :D

Post a Comment