සිරිලක් සාහිත


කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය සිංහල භාෂා හා සාහිත්‍ය ඒකකය විසින් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායනයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වනු ලබන සිංහල බ්ලොග්කරණ තරගාවලියට අරුමය කණ්ඩායමද එක්වන බව සියලු හුදී ජනයන් වෙත දැනුම් දෙමු.

0 comments:

Post a Comment